Tips Menjaga Pandangan

Oleh: Ustadz. Syafiq Riza Basalamah

Allah Ta’ala berfirman:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,’Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'” (QS. An-Nur [24] : 30).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata:

“Ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/41).

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar & sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan.

Begitu beratnya menundukkan pandangan mata, sehingga Allah pun akan membalas hamba-hambaNya yang istiqomah melaksanakan perintah-Nya dengan pahala yang besar.

Rasulullah shallallahu alaihi wassallam bersabda:

“Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya.” (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 7875).

Wallaahu a’lam bish-shawwaab.


Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

[artikel number=4 tag=”renungan-pagi”]

Silakan dibagikan:

1 thought on “Tips Menjaga Pandangan”

Leave a Comment