Ganjaran Bagi Mereka yang Berpegang Pada Sunnah Nabi Pada Akhir Zaman

Ganjaran bagi mereka yang berpegang pada sunnah Nabi ﷺ pada akhir zaman.

Hadits Berpegang Pada Sunnah Nabi pada Akhir Zaman

“Sesungguhnya di belakang kamu terdapat hari-hari sabar, bagi orang yang berpegang pada hari itu dengan apa yang kamu berpegang dengannya (yaitu dengan Sunnah Nabi ﷺ) akan mendapat pahala sebanyak lima puluh orang dari kamu.

Mereka bertanya : “Wahai Nabi Allah, ataukah pahala sebanyak lima puluh orang dari mereka?”.

Beliau menjawab: “Bahnkan lebih sebanyak lima puluh orang dari kamu.“

Hadits Shahih lighairihi dengan beberapa syawaahid (penguat-penguatnya) Riwayat Ibnu Nashr
di kitab Sunnah dari hadits ‘Utbah bin Ghazwaan sebagaimana telah ditakhrij dengan takhrij
ilmiyyah yang sangat berharga sekali oleh Imam Al Albaniy di Silsilah Shahihah -cet baru- (no. 494).

Penjelasan Hadits :

Yakni hari-hari yang penuh kesabaran bagi mereka yang berpegang dengan Sunnah Nabi yang mulia ﷺ dan berjalan di atas manhaj Para Shahabat. Oleh karena itu Nabi ﷺ mengatakan: Mereka berpegang dengan apa yang kamu berpegang dengannya. Hal ini disebabkan begitu banyaknya tantangan dari mereka yang tidak berpegang dengan Sunnah. Dapat kita berharap hari hari sabar itu yang Nabi ﷺ katakan “pada hari itu” adalah hari-hari kita ini. Kepada Allah kita bertawakal dan memohon pahala yang besar dalam membentuk membela dan menghidupkan sunnah nabi yang mulia ﷺ.

Hari=hari yang penuh kesabaran di dalamnya ialah datangnya suatu zaman di mana orang yang sabar di dalam berpegang dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api :

Dari Anas bin Malik, dia berkata:

Telah bersabda Rasulullah ﷺ : “Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang sabar di dalam berpegang dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api.”

Hadits Shahih Lighairihi dengan beberapa syawaahid (penguat-penguat)nya. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (No. 2260) dan yang selainnya. Hadist ini telah dishahihkan oleh Imam Al Albaniy di silsilah shahihah (No. 957) di dalam sebuah takhrij ilmiyyah yang engkau tidak dapati di kitab yang selainnya -Insyaa Allahu Ta’ala-

Di Kutib dari Kitab “Telah Datang Zamannya” Karya Fadhilatul Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat حفظه الله تعالى

Baca juga:

Silakan dibagikan:

Leave a Comment