Ciri Kebahagiaan dan Kebinasaan Seseorang

Ciri Kebahagiaan dan Kebinasaan Seseorang.

Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan:

Diantara ciri kebahagiaan dan keberuntungan ialah apabila seorang hamba semakin bertambah ilmunya*SEMAKIN bertambah pula tawadhu’ dan sifat kasih sayangnya.

Semakin bertambah amalnya, SEMAKIN meningkat pula rasa takut dan kehati-hatian dirinya.

Semakin bertambah umurnya, SEMAKIN berkuranglah ambisinya.

Semakin bertambah hartanya, SEMAKIN bertambah pula kedermawanan dan kegemarannya untuk membantu.

Semakin bertambah kedudukannya SEMAKIN dekatlah dia dengan orang-orang dan semakin suka menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka serta rendah hati kepada mereka.

Dan Diantara ciri kebinasaan adalah bahwa semakin bertambah ilmunya SEMAKIN bertambah pula kesombongan dan kecongkakan dirinya.

Semakin bertambah amalnya SEMAKIN bertambah pula keangkuhan dan suka meremehkan orang lain, sementara dia selalu bersangka baik kepada dirinya sendiri.

Semakin meningkat kedudukan dan statusnya SEMAKIN bertambah pula kesombongan dan kecongkakan dirinya.

Perkara-perkara ini semua adalah cobaan dan ujian dari Allah untuk menguji hamba-hamba-Nya; sehingga akan ada sebagian orang yang berbahagia dan sebagian yang lain menjadi binasa karenanya.

(Al-Fawa’id tahqiq Basyir Muhammad ‘Uyun, hal. 277)

Baca juga:

Silakan dibagikan:

Leave a Comment